Czasami mamy różne pytania, na które nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Ostatnio mieliśmy zapytanie dotyczące łysienie bliznowaciejącego . Poniżej zamieszczamy odpowiedź:

Co to jest łysienie bliznowaciejące?

Łysienie bliznowaciejące to rzadkie zaburzenie rozwojowe skóry zaliczane do zmian trwałych nabytych lub wrodzonych. Możliwe jest występowanie stanu chorobowego w otoczeniu zespołów innych wad rozwojowych. Proces chorobowy obejmuje zaburzenia niszczące torebki włosowe oraz zastępowanie ich tkanką bliznowatą połączoną z trwałą utratą włosów. Wśród objawów choroby wymienia się zazwyczaj świąd, palenie, ból lub nadwrażliwość skóry głowy. Do stanu łysienia bliznowaciejącego dochodzi z reguły wskutek doznania urazu bądź innego stanu chorobowego. Wyróżnia się dwa rodzaje łysienia bliznowaciejącego, łysienie pierwszo – lub drugorzędowe. W przypadku łysienia pierwszorzędowego dochodzi do destrukcyjnego procesu zapalenia atakującego torebki włosowe. W dalszej kolejności choroba klasyfikowana jest względem typu komórek zażaleniowych, niszczących torebki włosowe w aktywnej fazie choroby. W przypadku łysienia bliznowaciejącego drugorzędowego, niszczenie torebek następuje w wyniku procesu towarzyszącego przykładowo zewnętrznym urazom w tym ostrym infekcjom, poparzeniom skórnym, napromieniowaniu, zmianom nowotworowym.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wypadania włosów i dolegliwości związanych ze skórą głowy, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Email: info@secondhairclinic.pl